0
Trang chủ   Thương hiệu   Pentax

Pentax

-20%
Máy bơm ly tâm lốc xoáy Pentax PM 45 (370W)
3.000.000 đ 3.750.000 đ
-20%
Máy bơm ly tâm lốc xoáy Pentax PM 80 (750W)
3.000.000 đ 3.750.000 đ
-15%
Máy bơm đầu inox Pentax INOXT 100/62 (750W)
6.400.000 đ 7.500.000 đ
-9%
Máy bơm ly tâm Pentax CBT 800 (5.5KW)
20.400.000 đ 22.300.000 đ
-8%
Máy bơm ly tâm Pentax CBT 600 (4KW)
16.750.000 đ 18.300.000 đ
-15%
Máy bơm đầu inox Pentax INOX 100/62 (750W)
6.400.000 đ 7.500.000 đ