0
Trang chủ   Bơm ly tâm

Bơm ly tâm

Bơm li tâm được hiểu nghĩa là bơm có cánh hút kéo về tâm để đưa ra đầu đẩy
- Máy bơm li tâm được dùng gần như cho các công việc từ gia đình, công nghiệp sản xuất
- Máy bơm li tâm có nhiều kiểu dáng, nhiều kiểu loại để phù hợp cho từng công việc khác nhau