0
Trang chủ   Bơm hút chân không

Bơm hút chân không

Bơm hút chân không có hai loại
Bơm hút chân không vòng nước và bơm hút chân không vòng dầu
- Sử dụng bơm hút chân không vòng nước thì áp suất chân không sẽ không cao bằng áp suất chân không vòng dầu nhưng ngược lại giá thành giữa hai kiểu vòng nước và vòng dầu sẽ có sự khác biệt nhau rất nhiều

Thông tin đang cập nhật