0
Trang chủ   Phụ kiện  Phao điện

Phao điện

  • Tự động báo cạn (không cho máy bơm hoạt động khi dưới mực nước cho phép, hoặc trong bể chứa không có nước).
  • Tự động báo đầy (dừng hoạt động của máy bơm khi đạt đủ mực nước cho phép, hoặc trong bể chứa đã đủ nước).
  • Báo cạn, báo đầy bể ngầm, bể trên.
  • Thêm tính năng tự động cho máy bơm thả chìm, bơm nước thải hoạt động khi có nước làm dâng phao, và chức năng tự ngắt khi hết nước.
  • Lắp đặt cho các máy bơm 3pha